ماسوره پرکن چرخ خیاطی

ماسوره پرکن چرخ خیاطی

جنس ماسوره پر کن از فلز بوده گیرنده ماسوره به صورتی طراحی شده است که تمامی ماسوره های موجود در بازار را در خود نگه داشته و از هرز گرد جلو گیری میکند .

مقایسه