چرخ خیاطی سردوز ژانومه 203A

چرخ سردوز ژانومه مدل 203A

JANOME-203A

قابلیت دوخت و 3 نخ و 4 نخ سردوزی

دارای پایه های

کش دوزی،قیطان دوزی،پس دوزی،یراق دوزی،نواردوزی،مرواریددوزی

قابلیت استفاده از 1 و 2 سوزن جهت دوخت موازی

قابلیت دوخت راسته دوزی در کنار سردوز

توانایی دوخت ظریف و ضخیم

مقایسه