چرخ مياندوز مارشال مدل 3040M

 • چرخ مياندوز مارشال مدل 3040M

  چرخ مياندوز مارشال مدل 3040M

  قابليت دوخت 2،3،4،5 نخ
  داراي 2 و 3 سوزن مياندوز
  داراي قلاب نخ کن اتوماتيک
  داراي کشش نخ اتومات بسيار دقيق
  داراي 6سري پايه :
  مرواريد دوزي ،پولک دوزي ،مغزي دوزي ،کش دوزي ،نواردوزي و شيلينگ دوزي
  داراي کار پيش بر قابل تنظيم
  داراي لامپ و نقشه راهنماي نخ کشي
  داراي محفظه خرده پارچه (سطل )

مقایسه