پایه بخیه پلاستیکی راسته دوز

از انواع دیگر پایه های راسته دوزها پایه های پلاستیکی را میتوان نام برد. زمانی که شما با چرخ خیاطی خود میخواهید چرم و… بدوزید برای دوخت بهتر و کارکرد راحت تر باید از پایه بخیه پلاستیکی استفاده کنید.

مقایسه