پایه دیگ اتو مخزن دار

در ساخت اتوهای مخزن دار از یک مخزن فلزی استفاده میشود که بوسیله این پایه مخزن در جای خود محکم قرار گرفته و سیلیکون ان از ایجاد صدا به هنگام جوش امدن اب جلوگیری میکند

مقایسه