پایه زیپ دوزی چپ و راست

پایه زیپ دوزی چپ و راست

مناسب برای انواع چرخ های راسته دوزی

برای استفاده بهتر و بیشتر از چرخ های خیاطی صنعتی راسته دوز، شما میتوانید پایه بخیه آن را تعویض کرده و از انواع پایه ها برای انواع دوخت های متفاوت استفاده کنید.

مقایسه