پایه زیپ دوز چپ و راست پلاستیکی

پایه زیپ دوز چپ و راست پلاستیکی

این پایه در دو نوع چپ و راست برای دوخت دو طرف زیپ موجود است که مدل T36-L پایه سمت چپ و مدل T36-R پایه سمت راست میباشد.

مقایسه