چين دوز دوسوزن دوقلاب جكي

۰ تومان

کاربردها: دوخت و ایجاد انواع چین به‌صورت کش برای کمر لباس‌ها، چین برای انواع بالش، تشک، چین مربوط به پرده و موارد مختلف دیگر

مقایسه